Pytanie
Sprawa dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Z dniem 1 lipca 2013 r. OPS stwierdziło wygaśnięcie decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne. Klientka odwołała się do SKO, które uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i stwierdziło wygaśnięcie z dniem 30 czerwca 2013 r. Klientka niezadowolona z rozpatrzenia poprosiła o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją. Podanie zostało złożone w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.(Dz. U. poz. 1557) stwierdzającym, że art. 11 ust. 1 i 3 jest niezgodny z Konstytucją. OPS przekazał wniosek do SKO celem załatwienia według właściwości. Kolegium uchyliło decyzję SKO oraz uchyliło poprzedzającą ją decyzję OPS oraz umorzyło postępowanie w pierwszej instancji w całości.
Czy należy wypłacić świadczenie pielęgnacyjne od lipca 2013 r. do chwili obecnej?
A może należy czekać na zmianę przepisów?