Pytanie
Firma w 2014 r. uzyskała decyzję środowiskową bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym parkingi o powierzchni 0,5 ha na terenach poza terenami objętymi formami ochrony przyrody) i uzyskała pozwolenie na budowę. Obecnie firma ta złożyła nowy wniosek pod taką samą nazwą przedsięwzięcia na realizację tej inwestycji w tej samej lokalizacji, ale w zmienionym zakresie, który dotyczy powiększenia powierzchni parkingów (sama rozbudowa parkingów nie przekracza powierzchni 0,5 ha).
W jaki sposób organ powinien poprowadzić postępowanie?
Czy należy wydać decyzję środowiskową zgodną z wnioskiem, tj. dla całości przedsięwzięcia w zmienionym zakresie?
Czy wówczas będziemy mieć do czynienia z dwoma decyzjami środowiskowymi w obrocie prawnym?
Czy należy wezwać inwestora do zmiany wniosku na wniosek o zmianę poprzedniej decyzji i przedłożenie KIP tylko dla zakresu dotyczącego zwiększonej powierzchni parkingów?
Czy ewentualna decyzja o zmianie decyzji środowiskowej bez przeprowadzenia ooś i bez nakładania warunków realizacji przedsięwzięcia w sentencji decyzji ma dotyczyć tylko charakterystyki przedsięwzięcia czy również jej uzasadnienia?