Pytanie
Strona 28 maja br. składa wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Z przedłożonych dokumentów wynika, że od 18 lutego 2015 r. do 7 maja była uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych.
Czy przy ustalaniu prawa do świadczeń bierzemy do dochodu kwotę zasiłku dla bezrobotnych z miesiąca marca, a utracamy ten dochód dopiero od czerwca, czy też w związku z tym, że w dniu składania wniosku nie miała już bezrobotnego to dochodu z tego tytułu nie bierzemy w ogóle pod uwagę?