Pytanie
W wyniku powodzi w 2014 r. urządzenia wodne znajdujące się przy rzece na gruncie należycie do przedsiębiorcy (stawy po wydobyciu żwiru) zostały zniszczone. Właściciel gruntu, na którym były urządzenia wodne, szybko je odtworzył bez pozwolenia wodnoprawnego, gdyż w razie ponownej powodzi mogło dojść do zatopienia jego nieruchomości oraz zabudowań, które znajdują się niedaleko rzeki. Do gminy wpłynął wniosek w myśl art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. o przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom. Zostało wszczęte postępowanie.
Czy to postępowanie należy umorzyć, skoro urządzenia istnieją?