Pytanie
Do decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dołączony jest załącznik stanowiący oddzielny plik kartek, opisany jako "charakterystyka przedsięwzięcia"). Natomiast w samej decyzji środowiskowej nie ma wykazu/spisu załączników (gdyby osoba postronna otrzymała taki dokument nie domyśliłaby się, że jest do niej dodatkowo załącznik)
Natomiast na pierwszej stronie załącznika jest napisane, iż jest to załącznik do decyzji środowiskowej, wraz z podaniem jej numeru, sygnatury i daty. Jednak w załączniku nie ma pieczęci, czy podpisu.
Czy w takim przypadku zapisy z załącznika, które z reguły po prostu bardziej szczegółowo, niż sama decyzja środowiskowa opisują przedsięwzięcie, są obowiązujące i konieczne do uwzględnienia podczas realizacji przedsięwzięcia i uzyskiwania pozwolenia na budowę?
Czy należy brać pod uwagę jedynie zapisy w opieczętowanym, podpisanym dokumencie decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (nie uwzględniając załącznika)?
Czy przedsięwzięcie powinno np. posiadać odpowiednie parametry akustyczne tylko dla ściany i dachu (jak jest zapisane w decyzji środowiskowej), czy dla ścian, dachu, drzwi i okien (jak zapisano w załączniku do decyzji środowiskowej - "karcie informacyjnej przedsięwzięcia" lub "charakterystyce przedsięwzięcia")?