Pytanie
Czy należy stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu w przypadku, gdy siedziba pracodawcy jest w miejscowości X, a miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę jest tożsame z miejscem zamieszkania pracownika w miejscowości Y?
Pracownik jest serwisantem i świadczy pracę na terenie województwa i ma do swojej dyspozycji samochód służbowy.