Pytanie
Firma błędnie doliczyła pracownikowi za grudzień 2014 r. nieodpłatny przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego w wysokości 2000 zł zamiast 1000 zł. Jednocześnie w pierwotnej deklaracji PIT-4R wskazano zawyżone zaliczki.
Czy w przypadku dokonania obecnie korekty przychodu w PIT-11 za 2014 r. pracownika, należy dokonać korekty "należnych zaliczek" w PIT-4R?
Można bowiem wnioskować obecnie, że zaliczka faktycznie nie była należna, choć w pierwotnej sytuacji została przyjęta jako należna. Jednocześnie dzięki zmniejszeniu tylko wysokości przychodu w korekcie PIT-11 pracownik będzie mógł odzyskać nienależnie pobraną zaliczkę.