Pytanie
Byłemu pracownikowi spółki został postawiony zarzut wyłudzenia kwoty 10.000 zł na podstawie sfałszowanych podpisów pod rachunkami za umowy-zlecenia. Zlecenia te dotyczyły prac budowlanych w roku 2007. Prawomocnym wyrokiem sądu były pracownik został zobligowany do naprawienia szkody i zapłaty na rzecz spółki kwoty 10.000 zł w ciągu jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, czyli do kwietnia 2011 r.
Jak postąpić w takiej sytuacji?
Czy należy korygować deklarację CIT za rok 2007 pomniejszając koszty o kwotę 10.000 zł (kwota 10.000 zł została wówczas zaliczona do kosztów wynagrodzeń bezosobowych)?
Czy zaksięgować 10.000 zł w przychody roku 2010, czy może zaliczyć do przychodów podatkowych dopiero w momencie ich zapłaty?