Pytanie
Strona pobierała zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Podjęła zatrudnienie na umowę zlecenie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Następnie ta sama firma od 1 stycznia 2013 r. (bez dnia przerwy) podpisała z nią umowę o pracę na stałe, tym samym nie przedłużając umowy zlecenie.
Czy w tej sytuacji należy przeliczyć dochód w okresie zasiłkowym 2012/2013, bo nastąpiła utrata zatrudnienia za 2012 r. z umowy zlecenie i uzysk z lutego 2013 r., mimo że zatrudnienie trwało nieprzerwanie u tego samego pracodawcy tylko na podstawie innego rodzaju umów?