Pytanie
Spółka zakupiła zorganizowaną spółkę z o.o. od syndyka. W związku z niską cena zakupu powstała ujemna wartość firmy, którą będziemy rozliczać bilansowo. Wartość godziwa środków trwałych wynosi 1,2 mln zł i taką kwotę zaksięgowaliśmy na koncie 010 w ewidencji bilansowej. Natomiast wartość środków trwałych wg podatku dochodowego wynosi 0,25 mln zł.
Czy poprawne jest stanowisko, iż prowadzimy oddzielnie amortyzację bilansową (od 1,2 mln) i podatkową (od 0,25 mln) i równocześnie dokonujemy rozliczenia ujemnej wartości firmy (tylko bilansowo)?
Wówczas powstaną dwie wartości początkowe każdego środka trwałego.