Pytanie
Posiadam mieszkanie do wynajęcia. Chciałbym je wynająć i przekazać lokatorom książeczkę opłat mieszkaniowych, żeby sami uiszczali opłaty za czynsz, energię, wodę i inne opłaty związane z mieszkaniem.
Czy zgłaszając umowę najmu do urzędu skarbowego muszę określić jakąś kwotę tych opłat czy wystarczy wyszczególnić za co będą płacić?
Oprócz opłat za mieszkanie nie będę pobierał od tych lokatorów żadnych pieniędzy. W związku z tym nie uzyskam żadnych przychodów do opodatkowania.
Czy muszę ustalać na jakich zasadach będę się rozliczał do urzędu skarbowego, jeśli nie będę osiągał żadnych przychodów?
Czy w taki sposób można wynajmować mieszkanie: pobierając tylko czynsz i nie pobierając żadnych dodatkowych opłat, które stanowiłyby mój przychód do opodatkowania z tytułu najmu?