Pytanie
Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje comiesięcznych naliczeń opłat za mieszkania. W ramach tej opłaty są też naliczane zaliczkowe opłaty na poczet centralnego ogrzewania. Sezon grzewczy trwa od lipca 2013 r. do końca czerwca 2014 r. Co miesiąc Spółdzielnia księguje przychody (faktyczne naliczenia) i koszty c.o. wynikające z faktur z MPEC. Na koniec roku (31 grudnia 2013 r.) dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami została przeksięgowana na konto "644" - przychody przyszłych okresów. W następnym 2014 r. przychody te są przeksięgowywane na konto zespołu "7" celem rozliczenia mieszkańców z tytułu zużycia centralnego ogrzewania.
Czy ta dodatnia różnica, którą na dzień 31 grudnia 2013 r. spółdzielnia przeksięgowuje na konto "644" jest przychodem roku 2013 czy może roku 2014?
Czy mimo, iż nadwyżka przychodów nad kosztami jest zaksięgowania na koncie 644 to i tak winna być wykazana w deklaracji Cit-8 jako przychód roku 2013?