Pytanie
Podatnik świadczący usługi transportowe zakupił dla celów prowadzonej działalności gospodarczej naczepę ciężarową w dniu 21 stycznia 2013 r. Zakup był udokumentowany fakturą. Naczepa nie została przerejestrowana, ponieważ na dzień zakupu nie było tyle zamówień na usługi transportowe, aby rozpocząć jej użytkowanie. W dniu 15 lutego 2013 r. podjęto decyzję o czasowym wycofaniu naczepy z ruchu na okres jednego roku. Zostało to potwierdzone decyzją z urzędu miasta. W dniu 17 października 2013 r. pojazd został wycofany na stałe z ruchu w związku z jego demontażem. W dniu 24 października 2013 r. naczepa została wyrejestrowana. Naczepa nie została wpisana do ewidencji środków trwałych. Podatnik prowadzi PKPiR.
Czy wartość zakupu naczepy będzie stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów?
Czy ten koszt ma być rozpoznany w dacie demontażu naczepy, czy w innym momencie?