Pytanie
Czy prawidłowym działaniem będzie nie uwzględnianie przy naliczaniu dotacji za miesiąc lipiec i sierpień, o której mowa w art. 90 ust. 3 i ust. 3h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., ucznia który zrealizował wymóg uczestniczenia w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu, ale po spełnieniu ww. wymogu wybrał dokumenty ze szkoły, tym samym rezygnując z nauki?