Pytanie
Członek władz związków zawodowych otrzymuje systematycznie zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z działalnością związkową.
Czy na liście obecności należy umieścić jakiś komentarz dotyczący godzin i dni przeznaczonych na te zwolnienia i klasyfikować ten czas jako zwolnienie ze świadczenia pracy zamiast potwierdzenia obecności w pracy?
Czy jest różnica w oznaczaniu jego obecności/nieobecności w pracy, jeśli ten pracownik spędza czas zwolnienia w zakładzie pracy i poza zakładem?
Jak należy oznaczać przy rozliczeniu czasu pracy jego wyjścia w sytuacjach doraźnych, np. na szkolenie poza zakładem pracy?
Czy zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z działalnością związkową traktowane są jako absencja czy jako obecność w pracy w godzinach zgodnych z harmonogramem?