Pytanie
Czy istnieje możliwość zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia już zrealizowanego?
W decyzji środowiskowej określono ograniczenia w funkcjonowaniu przedsięwzięcia - czasowe wyłączenia instalacji. Przeprowadzony monitoring porealizacyjny wykazuje, że ograniczenia te nie są konieczne.
Czy prowadzący instalację może samodzielnie zrezygnować z ograniczeń wprowadzonych w decyzji środowiskowej i nie wyłączać okresowo instalacji?
Czy rezygnacja z ograniczeń wymaga zmiany decyzji środowiskowej, a jeżeli tak, to czy jest to możliwe skoro przedsięwzięcie zostało już zrealizowane, a decyzję środowiskową wydaje się dla planowanego przedsięwzięcia?