Pytanie
Spółka z o.o. jest spółką komunalną - 100% udziałów mają w niej Gminy. Spółka nabyła autobus w formie leasingu operacyjnego. Spółka świadczy dla macierzystej Gminy (a dokładnie Gminnego Ośrodka Sportu zarządzającego gminnym basenem) usługi dowozu dzieci ze szkół na ww. basen. Zasady świadczenia usług dowozu dzieci jest uregulowana umową i odpłatna. Po zawarciu wspomnianej wcześniej umowy Spółka poniosła wydatek (powiedzmy 10.000 zł) na oklejenie autobusu laminatem - jest to kolorowa reklama wspomnianego wcześniej basenu oraz jego logo - na tylnej klapie autobusu znajduje się informacja adresowa o lokalizacji ww. Gminnego Ośrodka Sportu oraz obok dane adresowe Spółki - "leasingobiorcy - właściciela pojazdu". Poza usługą dowozu dzieci ze szkół na basen autobus Spółki wykonuje nieodpłatne kursy dowożąc np.: krwiodawców - niebędących pracownikami spółki do oddalonego o 150 km punktu krwiodawstwa na bliżej nieokreślone zlecenie. Poszczególne kursy, ich długość oraz ich cel jasno wynikają z kart drogowych autobusu.
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może zaliczyć do kosztów działalności wydatki na wykonanie reklamy (oklejenie autobusu) oraz całość wydatków związanych z wynagrodzeniem kierowcy, zakupem paliwa oraz opłatami leasingowymi?