Pytanie
Czy można wysłać listem poleconym zwolnienie dyscyplinarne pracownika w następującym przypadku?
Pracownik w dniu 10 kwietnia 2012 r. podjął pracę pod wpływem alkoholu, co zostało zauważone przez bezpośredniego przełożonego, który po zmierzeniu trzeźwości alkomatem w wydychanym powietrzu odsunął pracownika od pracy. Alkomat wskazał bowiem wynik 3,8 promila. Bezpośredni przełożony sporządził notatkę służbową o zaistniałej sytuacji, do której dołączył oświadczenia dwóch współpracowników, którzy również zauważyli, że pracownik przybył do pracy w stanie nietrzeźwym. Bezpośredni przełożony w dniu zdarzenia nie wręczył pracownikowi rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym twierdząc, że zachowanie i stan pracownika wykluczało podpisanie jakiegokolwiek dokumentu i odesłał pracownika do domu. Następnego dnia pracownik nie pojawił się w pracy i przedstawił zwolnienie lekarskie.
Czy w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość wysłania pracownikowi pocztą zwolnienia dyscyplinarnego powołując się na ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków, polegających na stawieniu się do pracy o użyciu alkoholu pomimo, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?