Pytanie
Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki, jeżeli czas dopływu ścieków rzeką do jeziora jest krótszy niż 24 godziny? Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. zabrania się wprowadzania ścieków do jezior oraz ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny.
Czy przetrzymanie ścieków oczyszczonych w zbiorniku z natlenianiem przez okres 24 godzin można traktować jako spełnienie warunku 24 godzinnego dopływu ścieków do jeziora?