Pytanie
Do zakładu pracy zwróciła się osoba, która w latach 1988-1991 pobierała naukę zawodu - uczeń w zawodzie mechanika. Obecnie ta osoba pracuje w wojsku i chciałby aby lata przyuczenia do zawodu zaliczono do lat pracy. Zakład pracy wystawił uczniowi świadectwo pracy na okres pobierania nauki zawodu w okresie od 1 września 1988 r. do 31 lipca 1991 r. Byłemu uczniowi zależy na zaświadczeniu, że za ten okres były odprowadzone składki na ZUS. Jednak za ten okres składki były odprowadzane ogólnie za wszystkich zatrudnionych (nie jak w tej chwili na konta indywidualne pracowników).
Pracodawca nie wie, czy takie zaświadczenie powinien wystawić?
Czy wtedy za przyuczenie do zawodu były odprowadzane składki?
Czy świadectwo pracy jest tego wystarczającym dowodem?