Pytanie
Pytanie dotyczy stosowania kursu do wyceny transakcji walutowych - sprzedaży i zakupu. Spółka prowadzi księgi wg ustawy o rachunkowości. Używany do tego celu program księgowy pozwala księgować daną operację tylko po jednym kursie. Jeżeli jest rozbieżność między datą wystawienia faktury a datą obowiązku podatkowego VAT, spółka księguje operację po kursie dla celów VAT, ażeby zapis w rejestrze VAT był prawidłowy.
Czy można w ramach uproszczenia przyjąć taką zasadę do polityki rachunkowości, że transakcje w walucie związane z zakupem/sprzedażą przeliczane są po kursie dla celów VAT?
Co wówczas z kursem dla celów CIT?