Pytanie
Pracownik ze środków ZFŚS otrzymał w kwietniu świadczenie rzeczowe w wysokości 200,00 zł (bez podatku. Przewidywano, że pozostałą wartość zwolnioną z opodatkowania tj. 180,00 w formie rzeczowej otrzyma jeszcze w grudniu.
W sierpniu otrzymał świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł od którego potracono podatek i odprowadzono. Okazało się, że kwota świadczenia rzeczowego otrzymanego przez pracownika w grudniu wyniosła 100,00 zł a nie 180,00 zł jak było zakładane. Świadczenie to otrzymał 20 grudnia, a wynagrodzenia za grudzień zostały wypłacone do 10 grudnia i do końca grudnia nie będzie sporządzana już żadna lista płac, w której można byłoby rozliczyć podatek od świadczeń z ZFŚS.
W jaki sposób dokonać poprawnego rozliczenia pracownika w 2010 r.?
Czy sporządzając informację PIT-11 dla pracownika można uwzględnić przychód zwolniony w wysokości 380,00 zł a nie 280,00 zł a podatek w pełnej faktycznie potrąconej pracownikowi, tak aby w rozliczeniu rocznym pracownik mógł odzyskać nadpłacony podatek?