Pytanie
Osoba - małżonek rolnika, była uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego, z tytułu opieki nad niepełnosprawną pięcioletnią córką, od dnia 30 sierpnia 2012 r., do dnia 31 października 2014 r. W okresie kiedy składała wniosek po raz pierwszy nie było w u.ś.r. zapisu art. 17b. Dnia 24 listopada 2014 r., złożyła wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskane orzeczenie spełnia warunki określone aby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożyła w OPS 15 grudnia 2014 r.
Czy osobę tę traktować jako osobę kontynuującą i przyznać świadczenie?
Czy osoba będąc małżonkiem rolnika, musi napisać oświadczenie zgodnie z art. 17b?
Czy osoba taka musi wyrejestrować się z KRUS i mieć składki opłacane przez OPS?
Czy może świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?