Pytanie
Inwestor w 2001 r. wykonał samowolnie roboty budowlane, polegające na zmianie poddasza na pomieszczenia mieszkalne (przedpokój, pokoje oraz łazienka). Na istniejącym stropie zabudował ścianki działowe i stropy nad pomieszczeniami. W budowanych przegrodach osadził stolarkę drzwiową i wykonał podłogi. W połaci dachowej wykonał trzy dodatkowe okna dachowe oraz wymienił jedno istniejące. Pomieszczenia zostały wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz wentylację.
Czy tak wykonany zakres prac organ nadzoru budowlanego powinien zakwalifikować jako samowolnie wykonane roboty budowlane i poprowadzić postępowanie z art. 51 Prawa budowlanego?
Czy może uznać, iż jest to samowolna zmiana sposobu użytkowania, a powyższe roboty jedynie prowadziły do tej zmiany?