Pytanie
Czy można przenieść lokal mieszkalny z działalności gospodarczej i ewidencji środków trwałych męża do działalności gospodarczej i ewidencji środków trwałych żony?
Małżonkowie nie mają rozdzielczości majątkowej. Małżonkowie oddzielnie prowadzą działalności gospodarcze. Mąż ma obecnie wpisany do ewidencji środków trwałych lokal mieszkalny, który jest wynajmowany na cele mieszkaniowe, a więc ze stawką VAT-ZW. Wkrótce chce wykonywać również czynności opodatkowane VAT. żona obecnie prowadzi działalność zwolnioną z VAT i dlatego korzystniej by było aby to ona miała całość przychodów zwolnionych z VAT, a mąż całość przychodów opodatkowanych VAT.
Czy jest możliwe takie przeniesienie lokalu?
Czy żona wtedy kontynuuje odpisy amortyzacyjne?
Czy przy sprzedaży tego lokalu mieszkalnego (nabytego w 2001 r.) nie wystąpi podatek dochodowy?