Pytanie
Zgodnie z treścią oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, osoba działająca w imieniu osoby prawnej jest zobowiązana dołączyć do oświadczenia pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia.
Czy można pozostawić wniosek bez rozpoznania zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., jeżeli to pełnomocnictwo nie zostanie dołączone?