Pytanie
Czy można opłatę wstępną do umowy leasingu operacyjnego podzielić na czas trwania leasingu i nie zaliczać jej jednorazowo w koszty?
Umowa zawarta na czas 36 miesięcy, dotyczy wyposażenia salonu - zakup mebli. Wpłata własna w wysokości 20.563 zł. Nie ma określenia w umowie, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania.
Czy mimo tego, można rozłożyć tę opłatę w czasie, nie obciążając kosztów firmy w miesiącu otrzymania faktury na opłatę wstępną?