Pytanie
Osoba X prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie posiadająca pracowników) opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest jednocześnie zatrudniona z tytułu umowy o pracę w innej firmie. Jej współmałżonek Y pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. i pobiera wynagrodzenie wyłącznie w ramach powołania uchwałą walnego zgromadzenia, w związku z czym nie opłaca składek do ZUS.
Czy osoba X może zarejestrować współmałżonka Y w ZUS jako osobę współpracującą?
Jakie dokumenty powinna złożyć?
Jakie składki i w jakiej wysokości powinna płacić w związku z tym zgłoszeniem?
Czy można płacić tylko składkę zdrowotną za osobę współpracującą, jeśli nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę?