Pytanie
Gmina ościenna wystosowała w dniu 16 grudnia br. księgową notę obciążeniową do naszego urzędu miejskiego, w której domaga się, na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zwrotu dotacji udzielonej dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną za uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy tej szkole dzieci zameldowane w naszej gminie. Nie byłoby problemu, gdyby nie były to kwoty za rok szkolny 2010/11 i IX - XII 2011 r., których nie mamy w planie ponieważ o uczęszczających tam dzieciach nie wiedzieliśmy, gmina obciążająca nie widzi potrzeby spisania porozumienia ani wcześniejszego informowania nas o naszych dzieciach uczęszczających do ich przedszkoli (ze wszystkimi innymi samorządami spisujemy takowe).
Czy mogę odesłać notę ze względu na złą podstawę prawną (art. 90 zamiast 80)?
Czy mogę domagać się przestrzegania zapisów art. 80 ust. 3c u.s.o. (12 rat, a nie jednorazowo w dowolnym terminie)?
Czy musimy płacić za rok 2010/2011?