Pytanie
Prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na budowę wytwórni mas bitumicznych. Otrzymaliśmy pozytywne uzgodnienia od PPIS i RDOŚ. Teren planowanej inwestycji nie ma miejscowego planu, a w studium jest to teren przemysłowy. Na przyszłej sesji uchwalany będzie miejscowy plan wykluczający prowadzenie ww. działalności.
Czy należy czekać do uchwalenia tego planu i wydać decyzję odmowną ze względu na niezgodność z miejscowym planem (chociaż w momencie składania wniosku i uzgadniania z organami teren w studium przeznaczony był pod przemysł bez żadnych wyłączeń rodzaju inwestycji)?
Czy inwestor może wnieść roszczenie finansowe w tym przypadku?