Pytanie
Spółka jest właścicielem lokali mieszkalnych, które nabyła w celu dalszej sprzedaży (w księgach ujęte jako towary handlowe) i takie jest ich główne przeznaczenie, gdy znajdzie się kupiec. Przy ich nabyciu został odliczony cały podatek VAT. Aktualnie spółka poręcza odpłatnie innej spółce kredyt i lokale te stanowią jego zabezpieczenie. Na usługę poręczenia kredytu są wystawiane co kwartał faktury VAT ze stawką zwolnioną. Poręczenie będzie trwało do wygaśnięcia kredytu lub wcześniej: jeśli znajdzie się kupiec na lokal.
Czy można nadal odliczać podatek VAT od faktur związanych z utrzymaniem tych mieszkań takich jak: energia, gaz, ochrona, ponieważ cały czas są czas towarem handlowym?
Czy raczej należy te wydatki ze sprzedażą zwolnioną (poręczenie kredytu) i nie odliczać podatku VAT (w takim przypadku czy również należy oddać podatek odliczony przy nabyciu lokali w miesiącu wystawienia pierwszej faktury za poręcznie)?
Spółka rozlicza się z VAT z uwzględnieniem wskaźnika proporcji.