Pytanie
Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi) - hurtownia. Spółka otrzymała od hiszpańskiej firmy zaliczkę na towar (w EUR i w USD). Zamawiającym towar była firma portugalska i na nią została wystawiona faktura. Dostarczono towar do Portugalii. Klient napisał oświadczenie, że hiszpańska i portugalska firma ma tego samego właściciela i aby zaliczki wpłacone przez hiszpańską firmę zostały rozliczone z fakturami sprzedaży na portugalską firmę.
Czy mogę dokonać takiego przeksięgowania?
A jeśli tak, to po jakim kursie wycenić takie przeksięgowanie?