Pytanie
W ramach inwestycji został wybudowany w latach 2007-2013 budynek mieszkalny z początkowym przeznaczeniem na wynajem sal na konferencje, szkolenia itp. W trakcie prowadzenia inwestycji odliczany był VAT z faktur za energię elektryczną. W kwietniu 2013 r. zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy. Inwestor od tamtego czasu pozostawia budynek jako pustostan. W urzędzie miasta została złożona deklaracja od podatku od nieruchomości jako budynek mieszkalny. Biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe inwestora (osoba fizyczna) o zaistniałej sytuacji zostało powiadomione w marcu 2014 r. Budynek nie został wprowadzony do środków trwałych firmy. Założono również hipotezę, że budynek zostanie zamieszkany przez podatnika (być może w części), a nie wprowadzony do firmy.
Czy należy budynek amortyzować?
Jeśli tak, to za jaki okres?