Pytanie
Do urzędu wpłynął wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Jedno ze wskazanych do wycinki drzew rośnie w alei stanowiącej pomnik przyrody.
Czy możliwe jest zniesienie formy ochrony przyrody dla tego jednego drzewa wśród alei zaliczanej do pomnika przyrody? Czy organ powinien do tego czasu zawiesić postępowanie (całe - wraz z częścią dot. pozostałych drzew)?