Pytanie
Czy możliwe jest zawarcie z pracownikiem umowy zlecenia z przeniesieniem praw autorskich (czynność: wykonanie utworów informatycznych)?
Ponieważ byłaby to umowa zlecenia podlegałaby składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i zastosowane byłyby 50% koszty uzyskania przychodów.
Czy musi to być jednak umowa o dzieło bez składek?
Czy możliwe jest zawarcie z pracownikiem obcym nie zatrudnionym na etacie u nas umowy zlecenia z prawami autorskimi 50% kosztów uzyskania przychodu (wykonanie utworów informatycznych)?
Osoba ta chce mieć odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tej umowy więc trzeba by zawrzeć umowę zlecenie z prawami autorskimi.
Czy jest to możliwe?