Pytanie
Działka zabudowana obiektem garażowym zlokalizowanym bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką usytuowana jest w obszarze, na którym brak planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek garażowy przylega całą powierzchnią do ściany obiektu usługowego, ale jest od niego nieznacznie mniejszy i nie wystaje poza obrys sąsiada.
Czy możliwe jest wnioskowanie i wydanie decyzji o warunkach zabudowy na nadbudowę i rozbudowę budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny?
Nadbudowa i rozbudowa miałaby polegać na wysunięciu ścian poza obrys istniejącego budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce. Pytanie postawione dotyczy jedynie zagadnienia związanego z możliwością lub jej brakiem wydania takiej decyzji. Urząd zastanawia się czy w tej sytuacji mają zastosowanie przepisy r.w.t., tj. § 12 ust. 3 pkt 2 dotyczący usytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej. Obszar zagadnienia jest położony w zabudowie usługowo-mieszkalnej w sąsiedztwie terenów usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych - nie jest z pewnością obszarem zabudowy jednorodzinnej.