Pytanie
Czy możliwe jest udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okresowe zatrzymanie wody w rowie za pomocą istniejącej zastawki (piętrzenie) na potrzeby istniejących stawów rybnych w sytuacji, gdy strony postępowania nie godzą się na piętrzenie całoroczne?
W pozwoleniu wodnoprawnym wydanym w sprawie wskazane będą okresy, kiedy woda będzie zatrzymana (piętrzona) zgodnie z zapisem wniosku w sprawie i operatu wodnoprawnego.