Pytanie
Czy możliwe jest przeniesienie warunków zabudowy uprzednio wydanych dla budowy 10 budynków mieszkalnych i ewentualnie przeniesionej na innego właściciela, ale tylko w obrębie jednej z 10 działek (pierwotny właściciel po decyzji wz podzielił nieruchomość na 10 działek i sprzedał je różnym inwestorom)?
Czy jest możliwe przeniesienie tej samej decyzji na 10 różnych właścicieli, jeżeli będą występować o to przeniesienie oddzielnie i w różnych odstępach czasowych?
Czy wymagana ze zgoda poprzedniej osoby legitymującej się decyzją, jeśli osoba ta też może chcieć skorzystać z decyzji?