Pytanie
Czy przedsiębiorca działający w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w czerwcu 2008 r. i jednocześnie będący zakładem pracy chronionej może skorzystać jednocześnie z ulgi wynikającej z działalności w strefie i sfinansować zakup z ZFRON?
Zakład nasz prowadzi działalność w strefie ekonomicznej. Zamierzamy zakupić maszynę i skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych związanej z działalnością w strefie ekonomicznej. Maksymalna wielkość pomocy może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo pozostałą kwotę - 50% kosztów kwalifikowanych chcielibyśmy sfinansować jako ZPCHr z funduszu ZFRON w ramach pomocy de minimis.
Czy możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów pomocy i sfinansowanie zakupu środka trwałego w 100% kosztów kwalifikowanych?