Pytanie
Miasto realizuje zadania użyteczności publicznej, w tym z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (linie autobusowe i tramwajowe). Wpływy z biletów Miasto ujmuje w swojej deklaracji dla podatku od towarów i usług jako obrót opodatkowany. Obecnie na potrzeby świadczenia ww. usług zlecone zostało podmiotowi zewnętrznemu (podatnikowi VAT) badanie marketingowe w postaci opracowania pt. "Wielkość popytu na usługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie miasta oraz gmin wchodzących w skład porozumienia komunalnego".
Czy Miasto, czynny podatnik podatku VAT będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu powyższego opracowania?