Pytanie
Czy mam obowiązek korygowania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, jeśli minął termin płatności wynikający z faktury, ale mam zawarte porozumienie z którego wynikają nowe terminy płatności?
Porozumienie zawarte jest w ubiegłym roku i zgodnie z nim nie mam zadłużenia przeterminowanego wobec firmy.