Pytanie
Firma, w której nasi pracownicy zamówili bilety lotnicze w związku z delegacjami za granicę, nie przesyła nam faktur za te bilety, mimo, że w procesie rezerwacji została zaznaczona opcja o konieczności wystawieniu faktury. Po monitach w biurze obsługi poinformowano nas, że istnieje możliwość wystawienia i przesłania nam faktury w wersji elektronicznej, ponieważ w czasie rezerwacji osoby zamawiające zaznaczyły opcję akceptacji przyjmowania przez zamawiającego (naszą firmę) faktur w wersji elektronicznej. Nadmienić należy, że nie zaznaczenie tej opcji uniemożliwiłoby dalszy proces rezerwacji biletu, czyli de facto było to obligatoryjne. Gdy poprosiliśmy o wystawienie faktury w wersji papierowej poinformowano nas, że jest to możliwe jedynie za dodatkową opłatą, ponieważ faktury w wersji papierowej wysyłane są z siedziby głównej na Węgrzech.
Czy linie lotnicze mają prawo do obligowania klienta do akceptacji faktur elektronicznych i wystawiania ich w takiej wersji?
Czy jesteśmy zobligowani do akceptowania takich faktur?
Czy nasza firma musi mieć stosowne certyfikaty, żeby odbierać, odczytywać i przechowywać faktury elektroniczne (co w przypadku, gdy ich nie ma)?
Jak przechowywać tego typu faktury, gdy w naszej firmie nie wprowadzono jeszcze w ogóle infrastruktury związanej z fakturami elektronicznymi?
Czy linie lotnicze mają prawo do obciążania nas dodatkowymi opłatami za wystawianie papierowej wersji faktury?