Pytanie
Przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną oraz wpisane do rejestru placówek niepublicznych zawiadomiło burmistrza o zmianie w statucie przedszkola, polegającej na zwiększeniu liczby oddziałów z jednego na dwa, przy równoczesnym pozostawieniu zapisu w statucie, że liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 35. Skutkuje to tym, że ogólna liczba dzieci w przedszkolu może wzrosnąć do 70.
1. Czy przed wydaniem nowego zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, którą prowadzi burmistrz trzeba zażądać od organu prowadzącego przedszkole opinii sanepidu i państwowej straży pożarnej o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu?
2. Czy statut przedszkola z zapisem o 35 dzieciach w oddziale jest zgodny z obowiązującym prawem?