Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR, zwolnienie podmiotowe w VAT) zakupiła w styczniu 2009 r. składnik wyposażenia o wartości 600 zł i jednorazowo zaliczyła jego wartość do kosztów uzyskania. W sierpniu 2010 r. składnik ten przestał być użyteczny w prowadzonej działalności i w związku z tym został sprzedany za 150 zł.
Czy uzyskana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej - według mnie: nie, gdyż sprzedany składnik majątku nie podlega pod art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f.?
Jeżeli nie jest to przychód z działalności gospodarczej, to czy w przypadku likwidacji działalności należy ten składnik uwzględnić w remanencie likwidacyjnym (art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.)?
Czy otrzymana kwota nie będzie także przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d u.p.d.o.f.?
Jak w tej kwestii wypowiadają się organy podatkowe?