Pytanie
Spółka z o. o. otrzymała od kontrahenta krajowego fakturę wystawioną w EUR w sierpniu. Faktura dotyczy zakupu okresowej licencji komputerowej za okres 5 czerwca – 14 lipca. Data wystawienia faktury to 19 sierpnia, termin płatności 14 dni, kwota brutto do zapłaty 10.332 euro (netto euro 8400+1932 VA). Na poczet ww. usługi nabywca dokonał zapłaty 7 lipca w wysokości 8400 euro. Na fakturze nie ma określonej daty wykonania usługi. Wystawca wskazał kurs do przeliczenia 4,1883, oraz wartość VAT PLN 8091,79.
Czy kurs zastosowany przez wystawcę jest prawidłowy?
Według jakiego kursu (z którego dnia) przeliczyć fakturę do celów VAT?