W skład kotłowni wchodza dwa kotły o łącznej mocy 58,92 MW (kożdy ma moc 29,46 MW). Kocioł K1 pracuje jako podstawowy, natomiast kocioł K2 stanowi rezerwę (w opracowaniu przyjęto jego czas pracy 1000 h/rok). Czy kotłownia wymaga pozwolenia zintegrowanego? Czy brać pod uwagę tylko moc kotła podstawowego?
Kotłownia, w której eksploatowane są dwa kotły o łącznej mocy 58,92 MW (każdy ma moc 29,46 MW), bez względu na czas pracy kotła rezerwowego, jest instalacją wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
W celu porównania z wartością progową, od której wymagane jest pozwolenie zintegrowane (50.0 MW), należy brać pod uwagę sumę mocy kotłów.
Tylko trwałe wyłączenie kotła z ruchu może powodować, że nie jest on brany pod uwagę przy kwalifikacji instalacji.

Marek Gall