Pytanie
Fundacja prowadzi działalność statutową (99,9%) polegającą na pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od września 2013 r. rozpoczęła działalność gospodarczą (zakupiono automat do kawy, herbaty, czekolady) w znikomym zakresie (0,1%). Jako organizacja pożytku publicznego sporządziła rachunek wyników, z podziałem na przychody statutowe nieodpłatne z działalności pożytku publicznego, przychody statutowe odpłatne z działalności pożytku publicznego oraz pozostałe przychody objęte statutem gdzie ujęła sprzedaż kawy z automatu.
Czy koszty tej sprzedaży ująć jako pozostałe koszty realizacji zadań statutowych czy pozostałe koszty operacyjne?