Pytanie
Polska spółka otrzymała od spółki norweskiej zlecenie na wykonanie montażu stoiska na targach wystawienniczych w Norwegii. Dostawa elementów stanowi dla spółki eksport towarów i została dokonana odprawa celna (jest SAD).
Spółka polska musi jeszcze wystawić fakturę na następujące koszty:
1) usługa montażu stoiska w Norwegii,
2) zwrot kosztów podróży i utrzymania pracowników przez 8 dni,
3) zwrot kosztów transportu towarów (elementów do montażu).
Czy faktura obejmująca powyższe pozycje może być potraktowana jako usługa niepodlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce, gdyż faktycznym miejscem świadczenia usługi jest Norwegia?
Czy należy wykazać taką sprzedaż w deklaracji VAT-7 poz. 21?