Pytanie
Czy koszty banku zagranicznego (szwajcarskiego) od przychodzącego przelewu walutowego (zapłata dla polskiego podatnika VAT za wykonane usługi) - w części pokrytej przez odbiorcę stanowią import usług?
Bank (zleceniodawcy) potrącił 10 CHF od kwoty należnej za wykonane usługi.
Czy w tej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną (bank zagraniczny faktury nie wystawi) i jak wykazać w deklaracji VAT-7 powyższą usługę?
Na potwierdzeniu przelewu znajduje się zapis: "koszty pokrywa zleceniodawca i odbiorca (SHA)".
Czy w tej sytuacji można rozumieć, że koszty banku zleceniodawcy tj. banku szwajcarskiego ponosi zleceniodawca (dokonujący płatności), a bank pośredniczący to bank polskiego podatnika, na który wpływa należność i jeżeli jest to Bank z siedzibą w Polsce to nie mamy do czynienia z importem usług?
Na rachunek klienta wpływa o 10 CHF mniej niż wartość faktury.
Czy w przypadku, gdy zagraniczny nabywca usługi, dokonujący płatności za pośrednictwem swego banku (zagranicznego) obciąża polskiego podatnika kosztami bankowymi np. OUR (opłaty po stronie nadawcy) mamy do czynienia z importem usług?
W rzeczywistości usługi tej sami nie zamawiamy, czasem nawet nie wiemy, że kontrahent tak postąpi.