Pytanie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym do tej pory prowadził Kancelarię komorniczą w Kołobrzegu, jednakże w miesiącu czerwcu 2013 r. został odwołany z funkcji komornika w Kołobrzegu i powołany do pełnienia funkcji komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie oraz jednocześnie w dotychczasowej Kancelarii komorniczej w Kołobrzegu został wybrany na zastępcę komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Kołobrzegu (zastępstwo to obowiązuje do czasu powołania nowego komornika lub likwidacji kancelarii). Komornik sądowy nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej - działa na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości.
Czy w związku z faktem prowadzenia kancelarii komorniczej oraz jednoczesnego bycia zastępcą komornika w innej kancelarii, komornik sądowy powinien odprowadzać podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bo obie kancelarie traktowane są jako odrębne działalności czy są traktowane jako ta sama działalność, tylko z różnymi miejscami jej prowadzenia?